Курсове в ОКС "Магистър", РО и ЗО

Дисциплина "Технология на сглобяването" разглежда основните принципни въпроси на процесите на сглобяване на машиностроителните изделия.

Технологичният процес на сглобяване е част от производствения процес. Той е съвкупност от операции по сдружаване, взаимно нагаждане, регулиране и фиксиране на окончателното обработените детайли в подгрупи, групи и изделия, което напълно да отговаря на предявяваните към него технически изисквания, произтичащи от служебното му предназначение. Степента на задълбоченост при разработването на технологичните процеси за сглобяване зависи от типа на производството и обемът на произвежданата продукция.